Menu

Opdaterede træningstider for resten af 2020

image
22. november 2020 kl. 20:00
På baggrund af myndighedernes forlængelse af forsamlingsforbudddet, er der i SB/ØFH aftalt følgende ændringer til træningen for resten af 2020
På baggrund af myndighedernes udmelding om en forlængelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer, foreløbig frem til 13. december 2020, har vi i bestyrelsen besluttet, i samarbejde med klubbens trænere, at ændre træningstiderne for resten af 2020 jfr. nedenstående plan.
Det betyder at vi nu bl.a. kan tilbyde vores Dame Senior håndbold at starte op igen, samt Oldboys fodbold som får mulighed for en ugentlig udendørs træning på SB's anlæg. Vores U21 Mix hold vil fortsætte med en enkelt udendørstræning mere og så vil de ellers trække indendørs om torsdagen fra 20:15-22:00
Det betyder desværre samtidig, at Herre Senior fodbold og håndbold samt Veteran fodbold går på tidlig juleferie og altså IKKE starter op igen før tidligst i starten af det nye år.
Træningstiderne for resten af 2020, til og med uge 51, vil derfor være følgende:
Fodbold Indendørs
 • U10-12 træner hver torsdag fra kl. 16:00-17:00
 • U8-9 træner hver torsdag fra kl. 17.30-18.30
 • U13-15 træner hver torsdag fra kl. 19:00-20:00
 • U21 Mix (M/K) træner hver torsdag fra kl. 20:15-22:00
Fodbold Udendørs
 • U10-12 træner udendørs sidste gang tirsdag den 24.11.2020 fra kl. 16:30-18:00
 • U13-15 træner udendørs sidste gang tirsdag den 24.11.2020 fra kl. 17:00-19:00
 • U21 Mix (M/K) træner udendørs sidste gang torsdag den 26.11.2020 fra kl. 18:30-20:00
 • Oldboys træner hver onsdag fra kl. 18:00-19:30
Håndbold
 • U8-10 træner fortsat hver mandag fra kl. 17:00-18:00
 • Dame Senior træner hver tirsdag fra 19:00-20:30
Øvrige
 • Minisport (Fodbold, Håndbold, Badminton) træner fortsat hver tirsdag fra 16:30-17:30
 • eFodbold træner fortsat hver onsdag fra 18:00-19:30 i klubhuset
Alle ovenstående ændringer til træningstider, vil blive opdateret på klubbens hjemmeside samt i kampklar, indenfor få dage. En opdateret træningsplan for opstarten efter nytår, vil blive meldt ud inden udgangen af december måned.
Nedenstående beskriver overordnet de tiltag som er gældende for alle SB & ØFH relaterede aktiviteter fra og med mandag den 26. oktober

Generelt


 • Klubhuset, cafeteriet, toiletter og omklædningsrum er helt lukket, foreløbig frem til og med 2. januar 2021
  • Undtaget er SB's eFodbold som fortsat må benytte klubhuset til afvikling af relaterede aktiviteter (træning & stævner)
 • Vis altid hensyn og hold afstand til hinanden
 • Forebyg smitte ved altid at følge sundhedsstyrelsens vejledninger (se grafikken nederst)
 • Holdets træner/holdleder skal altid registrere deltagere til træning, kampe o.lign. i kampklar
 • Anvisninger fra klubbens trænere og/eller ledere skal ALTID følges
 • Bliver det ved stikprøvekontrol konstateret, at nedenstående Corona-restriktioner og regler ikke overholdes, vil det enkelt hold blive lukket med øjeblikkelig varsel.

 

Nedenstående restriktioner og regler er gældende for AL aktivitet i SB/ØFH fra og med mandag den 26. oktober 2020 og foreløbig frem til og med 2. januar 2021


Corona-restriktioner og regler på SB's anlæg (Udendørsaktiviteter)


I forbindelse med træning

 • DBU's "Protokol for dansk fodbold" vedr. træning skal altid følges
 • Særligt for senior gælder, at der maksimalt må være op til 10 personer, inkl. træner, pr. gruppe.
 • Hold som udgangspunkt min. 1 meters afstand – Også når du ankommer til klubben.
 • Når træningen er startet, så bliv på dit hold – Under HELE træningen
 • Begræns brugen af hovedstød, bryst og hænder
 • Er du Målmand? – Du SKAL bruge dine egne handsker der skal afsprittes før og efter træning
 • Kun træneren må gå i boldrummet efter/med bolde og materialer
 • Alle materialer vaskes af træneren straks efter afsluttet træning
 • Hav vand med hjemmefra – Vi må ikke bruge klubbens vandflasker
 • Kom ikke til træning hvis du er syg
 • Der er INGEN adgang til hverken klubhus, toiletter og/eller omklædningsrum
 • Kun spillere, trænere og ledere må opholde sig på anlæggets græsarealer
  • Forældre, familie, venner, tilskuere m.v. må ikke opholde sig på klubbens arealer (indenfor hegnet)

I forbindelse med kampe

 • DBU's "Protokol for dansk fodbold" vedr. kampe skal altid følges
 • Ovenstående regler i forbindelse med træning følges også under kamp, med undtagelse af passus om hovedstød og indkast.
 • Kun spillere, officials og dommere, som er kampen vedrørende, må opholde sig på den bane der skal spilles kamp på
 • Alle tilskuere skal opholde sig enten ved/omkring klubhuset eller det dertil angivne tilskuerområde nær kampbanen
 • Der er INGEN adgang til hverken klubhus, toiletter og/eller omklædningsrum.

 


Corona-restriktioner og regler for SB/ØFH i Stubbekøbing Hallen (Indendørsaktiviteter)


I forbindelse med træning

 • DBU's "Protokol for dansk fodbold" for indendørsfodbold, samt DHF’s retningslinjer for håndbold, skal altid følges
 • Særligt for senior gælder, at der maksimalt må være op til 10 personer, inkl. træner, pr. gruppe.
 • Ved ankomst til hallen skal der bæres mundbind, som først må tages af når man træder ind på selve træningsområdet. (gældende fra og med 29. oktober 2020)
  • Mundbind skal igen tages på, straks man forlader træningsområdet og bæres indtil man har forladt hallen.
 • Hold som udgangspunkt min. 1 meters afstand – Også når du ankommer til hallen.
 • Når træningen er startet, så bliv på dit hold – Under HELE træningen
 • Begræns brugen af hovedstød, bryst og hænder (gælder ikke håndbold)
 • Er du Målmand? – Du SKAL bruge dine egne handsker der skal afsprittes før og efter træning
 • Kun træneren må gå i materialerummet efter/med bolde og materialer
 • Hav vand med hjemmefra
 • Kom ikke til træning hvis du er syg
 • Alle materialer vaskes, samt alle målrammer afsprittes, af træneren straks efter afsluttet træning
 • Kun spillere, trænere og ledere må opholde sig i hallen
  • Forældre, familie, venner, tilskuere m.v. må IKKE opholde sig i hallen under træningen.
 • Først når hele det tidligere hold har forladt hallen, og der er vasket/afsprittet, må næste hold træde ind i hallen.

I forbindelse med kampe på ”hjemmebane” i Stubbekøbing Hallen

 • DBU's "Protokol for dansk fodbold" for indendørsfodbold, samt DHF’s retningslinjer for håndbold, skal altid følges
 • Ovenstående regler i forbindelse med træning følges også under kamp
 • Kun spillere, officials, tidstagere og dommere, som er kampen vedrørende, må opholde sig på den bane der skal spilles kamp på og i de tekniske områder, ved dommerbord o.lign.
 • Alle tilskuere skal være siddende med min. 1 meters afstand
 • Tilskuere (over 12 år) skal til hver en tid bære mundbind på hele hallens område (gældende fra og med 29. oktober 2020)
  • Mundbind må tages af når man sidder ned, men skal tages på igen straks man rejser sig op.
 • Spillere, som ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal være siddende
 • Alle materialer vaskes, samt alle målrammer afsprittes, af træneren straks efter afsluttet kamp

 


Ved tvivl, spørgsmål, kommentarer eller andet til ovenstående Corona-restriktioner og regler, kan klubbens Corona-ansvarlige kontaktes:

Robert Blum – 24201841 / Johnny Brincker – 27119338

  
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i SB